Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/poiisi-kai-pezografia/oa-soy-pw-mia-istoria

Θα σου πω μια ιστορία

Taxes and death

Απλή θεωρία των Τζεντάι

Η εφημερίδα

Death by visual

Treasure island

Magic among the Helvetians