Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Δύο ποιήματα

Όταν γράφω ποιήματα

Περί κρίσης