Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/biblia/omhros-kai-anatolh

Όμηρος και Ανατολή

Ηλίας Κ. Πετρόπουλος, «Όμηρος και Ανατολή στο σταυροδρόμι του Αιγαίου. Ιστορία, Αρχαιολογία, Μυθολογία». Κλειδάριθμος 2018