Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/poiisi-kai-pezografia/to-makroprooesmo

Το μακροπρόθεσμο