Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata

Τρία ποιήματα

Λήθη

Ο σαμάνος

Πρόοδος