Χάρτης 46 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-46/afierwma/syntomi-istoria-toi-oulipo

Σύντομη Ιστορία του OuLiPo