Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/poiisi-kai-pezografia/aspalakes-alla-poihmata

Ασπάλακες & άλλα ποιήματα

Αγεωμέτρητος

Ασπάλακες

Φολκός Λόγος

Φθίνων