Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/moysikh/mikroi-odighoi-akroasis-o-pianistas-kai-o-thanatos

Μικροί οδηγοί ακρόασης / Ο πιανίστας και ο θάνατος

Βαθιά αρμονία […] / Μια δύση, / τέλος μουσικής /