Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/kinhmatografos/metritis-kartwn-2021-toi-paul-schrader

«Μετρητής καρτών» (2021), του Paul Schrader