Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/klimakes/sta-kokkina-fanaria

Στα κόκκινα φανάρια

Κάθε μήνα, σας προτείνουμε έναν τρόπο για να διασχίσετε 90" της ζωής σας. Τι ψυχή έχουν;