Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/klimakes/h-mera-ths-modistras

Η μέρα της μοδίστρας