Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/diereynhseis/arto-kai-van-ghkoghk

Αρτό και Βαν Γκογκ