Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/eikastika/oodwros-kwnstantinos

Θόδωρος & Κωνσταντίνος