Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/klimakes/90-deyterolepta-gries-se-strofes

90 Δευτερόλεπτα: Γριές σε στροφές

Τα προκαταρκτικά

Και τώρα, δράση 90′′

Αμέσως μετά