Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/tehnasmata/akh-oi-psikhes-ton-praghmaton

Αχ, οι ψυχές των πραγμάτων!