Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/poiisi-kai-pezografia/enas-mikros-kosmos-i-deyteri-eikhi

Ένας μικρός κόσμος / Η δεύτερη ευχή