Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/hartaki/h-wraia-petaloyda

Η ωραία πεταλούδα