Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/afierwma/oi-eikonikes-aparkhes

Οι εικονικές απαρχές...