Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/afierwma/o-simeiologhos-ton-optikwn-tekhnwn

O σημειολόγος των «οπτικών» τεχνών