Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/afierwma/pano-se-mia-fotoghrafia

Πάνω σε μια φωτογραφία