Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/klimakes/h-idea-ws-pragmatikothta

Η ιδέα ως πραγματικότητα