Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/poiisi-kai-pezografia/noembria-alla-3-poihmata

Νοεμβρία & άλλα 3 ποιήματα

Διαθήκη

Στιγμή

Νοεμβρία

Χειρωνάκτης των νερών