Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/poiisi-kai-pezografia/toy-egkleismoy

Του εγκλεισμού