Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/poiisi-kai-pezografia/ohresia-ena-allo-poihma

Θηρεσία & ένα άλλο ποίημα

Θηρεσία

Εξεπλήτοντο εξ αλόγου