Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/poiisi-kai-pezografia/mhtrikh-agaph

Μητρική αγάπη

Εθνική γιορτή

Η φιδομάνα

Η ντομάτα

Το Γυάλινο Βουνό