Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/moysikh/enio-morikone-h-yperaxia-ths-melwdias

Ένιο Μορικόνε: Η υπεραξία της μελωδίας