Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/hartaki/soyita-twn-adelfwn-gkrim

Σουίτα των Αδελφών Γκριμ

Γιώργου Κουμεντάκη: «Σουίτα των Αδελφών Γκριμ», για κιθάρα