Χάρτης 48 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-48/metafrash/ekei-pera-alla-nea-poiimata

Εκεί πέρα & άλλα νέα ποιήματα