Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/metafrash/to-alati-alla-poiimata

Το αλάτι & άλλα ποιήματα