Χάρτης 48 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-48/poiisi-kai-pezografia/mes-sto-fos-ii

Μες στο φως II