Χάρτης 48 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-48/poiisi-kai-pezografia/anemos-se-vrakhwdi-nisia

Άνεμος σε βραχώδη νησιά