Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/pyxides/mikrh-klimaka

Μικρή κλίμακα: Τίνα Κωτσιοπούλου, Ελένη Μαρινάκη, Μαρία Τσολακούδη

Είναι κανείς εδώ;

Ο γάμος.

Η κούνια.