Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/afierwma/italo-kalbino

Καλβίνο, Αθήνα 1984