Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/afierwma/mainomenos-orlandos-o-kalbino-dihgietai-ton-ariosto

«Μαινόμενος Ορλάνδος»: ο Καλβίνο διηγείται τον Αριόστο