Χάρτης 48 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-48/biblia/me-ghemato-stoma

Με γεμάτο στόμα

Γιάννης Ευσταθιάδης, «Μικρά πεζά / Διηγήματα» (2 τόμοι), Μελάνι 2022