Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/metafrash/pws-o-peisistratos-egine-tyrannos

Πώς ο Πεισίστρατος έγινε τύραννος

Ηροδότου, Ἱστοριῶν Α´ 59-64