Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/klimakes/pykna-kai-araia-poihmata-ths-tinas-k-person

Πυκνά και αραιά ποιήματα της Τίνας Κ. Πέρσον