Χάρτης 48 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-48/afierwma/epistrateyontas-tois-klasikoys-ghia-na-milisoime-kai-ghia-to-1922

Επιστρατεύοντας τους κλασικούς· για να μιλήσουμε και για το 1922