Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/pyxides/gia-enan-xarth-toy-gkamelan

Για έναν χάρτη του Γκαμελάν