Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/biblia/paraxenes-ki-akoma-pio-paraxenes

Παράξενες κι ακόμα πιο παράξενες...