Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/biblia/h-dialektikh-skhnooesia-kai-o-spinozikos-kaorefths

Η διαλεκτική σκηνοθεσία και ο σπινοζικός καθρέφτης

Pierre Macherey, «Hegel ή Spinoza», μτφ.Τάσος Μπέτζελος, εκδ. Αngelus Νovus 2019