Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/biblia/ta-topia-ws-xarths-neroy

Τα τοπία ως Χάρτης νερού

«Για μια Ποιητική του Τοπίου», 2019)