Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/poiisi-kai-pezografia/tessera-kabafika-poihmata

Tέσσερα καβαφικά ποιήματα

Των «Αινιγμάτων» η αίγλη

Νυκτερινή επίσκεψις

Μνήμη Κωνσταντινουπόλεως

Δέησις Ιγνατίου Αντιοχέως 370 μ.Χ.