Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/poiisi-kai-pezografia/h-epi-toy-oroys-mataioths

Η επί του όρους ματαιότης

Το πένθος της Δευτέρας

Η ασταθής πυξίδα

Εικονόγριφος

Juliane

Μια παράλογη απλότητα

Για ένα παιδί της γειτονιάς που πέθανε το ΄85

Ο καλλιτέχνης