Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/klimakes/peri-topoy-oraysma-apo-ton-karpo-ths-asoeneias-moy

Περί Τόπου. Θραύσμα από τον «Καρπό της ασθενείας μου»