Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/tehnasmata/kali-khronia-me-poiimata-toi-kairoy

Καλή χρονιά με 10 «Ποιήματα του καιρού»