Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/klimakes/merikes-skorpies-skepseis-ghia-to-vromodoivlino

Μερικές σκόρπιες σκέψεις για το βρομοδουβλίνο