Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/klimakes/ti-ekane-o-meghaleksandros-kataliksi-empolemon

Τι έκανε ο Μεγαλέξανδρος / Κατάληξη εμπολέμων