Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/tehnasmata/lypamai-xasate-ex-orismoy

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)