Χάρτης 49 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-49/pyxides/enas-moisoilmanos-stis-khwres-toi-vorra

Ένας μουσουλμάνος στις χώρες του Βορρά

Ο Ιμπν Φαντλάν και το χειρόγραφό του

Το ταξίδι και οι λαοί που συνάντησε